Mercedes-Benz
JUDr. Katarína Filipová
Konateľ spoločnosti
Tel.: +421 48 4711 301
Mobile: +421 905 997 771
k.filipova@motor-car.sk
Mgr. Michaela Šurinová
Sekretariát / Marketing
Tel.: +421 48 4711 300
Mobile: +421 918 424 214
marketing.mcbb@motor-car.sk
Michal Líner
Vedúci popredajných služieb
Tel.: +421 484 711 307
Mobile: +421 908 937 501
m.liner@motor-car.sk
Ing. Jozef Púček
Vedúci predaja vozidiel
Tel.: +421 484 711 351
Mobile: +421 915 754 001
j.pucek@motor-car.sk
Igor Chovan
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 484 711 305
Mobile: +421 915 271 661
i.chovan@motor-car.sk
Zoran Ilič
Predajca jazdených vozidiel
Tel.: +421 484 711 352
Mobile: +421 918 500 102
z.ilic@motor-car.sk
Ing. Miroslava Ivanová
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 484 711 306
Mobile: +421 918 500 173
m.ivanova@motor-car.sk
Ing. Rastislav Kubányi
Predajca úžitkových vozidiel
Tel.: +421 484 711 351
Mobile: +421 918 500 208
r.kubanyi@motor-car.sk
Bc. Ľuboš Belko
Prijímací technik osobných vozidiel
Tel.: +421 484 711 309
Mobile: +421 907 723 881
l.belko@motor-car.sk
Miroslav Janšto
Servisný poradca
Tel.: +421 484 711 309
Mobile: +421 905 231 174
m.jansto@motor-car.sk
Ľuboslav Jarošík
Prijímací technik nákladných vozidiel
Tel.: +421 484 711 308
Mobile: +421 918 500 174
l.jarosik@motor-car.sk
Peter Vízner
Prijímací technik nákladných vozidiel
Tel.: +421 484 711 308
Mobile: +421 908 910 146
p.vizner@motor-car.sk
Peter Tatranský
Vedúci skladu náhradných dielov
Tel.: +421 484 711 312
Mobile: +421 905 231 175
p.tatransky@motor-car.sk
Peter Kamenský
Prijímací technik lakovne a klampiarne
Tel.: +421 484 711 321
Mobile: +421 918 500 104
p.kamensky@motor-car.sk
Tomáš Ďurdík
Produktový špecialista
Tel.: +421 484 711 366
Mobile: +421 918 424 204
t.durdik@motor-car.sk