Mercedes-Benz

10 bezstarostných rokov

K 6-ročnému servisu v cene vozidla ponúkame ďalšie 4 roky prácu pri pravidelnej údržbe zadarmo a originálne náhradné diely za férové ceny.

Platnosť:

Ponuka platí pre všetky osobné vozidlá Mercedes-Benz prihlásené na Slovensku po 6. roku od 1. prihlásenia alebo od 160 000 km(podľa toho, čo nastane skôr), ktoré boli zakúpené na Slovensku ako nové alebo dovezené na Slovensko, a zároveň nie sú staršie ako 10 rokov. 

(Príklad: 7-ročné vozidlo s 80 000 km, ale aj 4-ročné vozidlo so 175 000 km).

Rozsah servisných úkonov:

Vykonanie údržby podľa pokynov vyrobcu Mercedes-Benz Group AG presne pre váš typ vozidla, čo znamená prevedenie predpísaných prác zadarmo spolu s poskytnutím originálnych náhradných dielov potrebných k údržbe a prevádzkových kvapalín (okrem pohonnych hmôt) za férové ceny

Cena balika zahŕňa:

- výmena motorového oleja a olejového filtra

Kontrola funkcií vozidla:

- svetelných a zvukových zariadení a smeroviek
- vonkajšieho a vnútorného osvetlenia vozidla
- kontroliek združeného palubného prístoja
- stieračov, ostrekovačov, zariadenia na čistenie svetlometov

Kontrola kvapalín:

- chladiaceho systému motora vrátane ochrany proti korózii a zamrznutiu
- brzdového systému

Daľšie úkony:

- vynulovanie ukazovateľa servisneho intervalu Assyst
- kontrola stavu pneumatík, správne nahustenie pneumatík , vrátane rezervného kolesa, alebo kontrola Tirefit
- kontrola klinového/drážkového remeňa
- kontrola stavu batérie vozidla
- kontrola opotrebovania brzdových platničiek, kotúčov a obložení

Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených nehodou alebo násilím, neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu, zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou, používaním neoriginálnych ND a príslušenstva, prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...), výmena poškodených skiel vozidla, výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies, všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...), náklady na odťah, oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb, dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér), opravy a úpravy laku, dopĺňanie prevádzkových náplní (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...